Institutet för Vardagsnära Upplevelser


en oförstående omvärld
9 juni, 2011, 11:48 f m
Filed under: Bonjour tristesse

 

Världen är inte redo för min subtila humor.

Scen från morgonfikat:

Doktor 1: Vägarna i Sverige är inte så bra ändå. En hel del olyckor har man ju sett.
Doktor 2: Ja, ibland är det djur inblandade också.
Jag: Ja, djur har verkligen inget bakom ratten att göra.
[Besvärad tystnad uppstår.]

 41 dagar
8 juni, 2011, 5:56 e m
Filed under: Bonjour tristesse

Den som väntar länge på något gott (och som inte väntar på ett SJ-tåg) väntar, som ordspråket lyder, ofta på mig.

PS
Eller, fram till på 70-talet,  på kvinnlig rösträtt i Schweiz.